Geen situatie is gelijkwaardig

Producten en diensten

AndersVeilig heeft verschillende producten en diensten in de aanbieding om de veiligheid van uw bedrijf/organisatie te vergroten. De trainingsacteurs, trainers en adviseurs hebben jarenlange ervaring (bijvoorbeeld door jarenlang gewerkt te hebben bij de politie) waardoor we de kwaliteit van onze producten en diensten goed weten te waarborgen én waardoor we steeds aansluiten bij de meest actuele ontwikkelingen. De doorontwikkeling van onze producten vinden plaats door (mondelinge) evaluaties met de opdrachtgever. Hieronder vindt u een overzicht van al onze producten en diensten.

1

AndersVeilig
Traint

Daag jezelf uit om elke dag sterker te worden

AndersVeilig zorgt ervoor dat diefstal afneemt door medewerkers te trainen escalerende situaties te herkennen en daar professioneel op in te spelen.

Diensten training

1

Winkeldiefstalpreventie

Doel van de training is het voorkomen en het aanpakken van winkeldiefstal. De medewerkers wordt geleerd hoe ze actief klanten of bezoekers kunnen benaderen, vanuit hun verkooptechniek (de stelende klant weer klant maken). Dit zorgt ervoor dat de kans op diefstal afneemt. Ook leren de medewerkers hoe ze veilig en efficiënt kunnen optreden in het geval diefstal plaatsvindt (o.a. rechten en plichten van de medewerkers).

2

Weerbaarheidstraining
(omgaan met afwijkend gedrag)

Medewerkers worden getraind in het tijdig onderkennen van gevaarlijke situaties door klanten. Ze leren op een consequente, veilige en de-escalerende manier op te treden tegen personen die dit gevaar veroorzaken.

3

Weerbaarheidstraining + winkeldiefstalpreventietraining

In de praktijk wordt een combinatietraining vaak verzorgd, waarbij een deel gaat over het voorkomen van winkeldiefstal en een ander deel over hoe om te gaan met afwijkend (bijvoorbeeld agressief) gedrag.

4

Overvalpreventie

Doel van de training is het beperken van het overvalrisico door geldhandelingen veiliger uit te voeren en veiligheidsprocedures beter in acht te nemen. Verder wordt er geleerd hoe te handelen tijdens en na een overval. Geen rollenspel, wel filmbeelden en oefeningen, waarbij u in de huid van een overvaller kruipt.

5

Samen slim toezicht houden op school

Doel van de training is om docenten en Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP-ers) in hun kracht te zetten bij het voorkomen, aanpakken en oplossen van conflicten en agressie in en rond de school. Docenten en leerkrachten wordt geleerd op een effectieve manier toezicht te houden tijdens bijvoorbeeld pauzes, leswisselingen en bij aanvang van de les. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de rechten en plichten van docenten bij vermoeden of constateren van onveilige situaties.

6

Webinars

Alle bovenstaande trainingen kunnen ook in de vorm van een webinar verzorgd worden. Dat betekent dat we de deelnemers in 1,5 uur tijd via een beveiligde digitale omgeving meenemen in de belangrijkste zaken, aangevuld met quizzen/stellingen, filmpjes om op een zo interactief mogelijke manier met elkaar aan de slag te kunnen. Een voorbeeld van een training die we online geven is de webinar Overvalpreventie,

Onoverzichtelijke gebieden in uw winkel? Doe hier iets mee.

Zit het in het DNA? Wij geloven dat alles valt of staat met educatie.

Recensie 01

Functie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Recensie 02

Functie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Recensie 03

Functie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

2

AndersVeilig
Adviseert

Elke dag zien wij als kans om uw set-up te verbeteren

Wij leveren bij het geven van onze adviezen heldere rapportages met conclusies en aanbevelingen zodat u een duidelijk beeld heeft over uw organisatie.

Diensten advies

1

Veiligheidsscan

Wilt u weten of uw bedrijf/organisatie veilig is en of u zo criminaliteit buiten de deur houdt? Dit kan met onze veiligheidsscan. U krijgt van ons de bevindingen in een rapportage met heldere conclusies en aanbevelingen.

2

Gebiedsscan

De gebiedsscan geeft een feitelijk beeld van de leefbaarheid en veiligheid in een bepaald gebied op straatniveau. Hiertoe wordt door ons het gehele gebied onderworpen aan een onderzoek. Dit alles ten behoeve van een heldere rapportage met conclusies en aanbevelingen.

Er “alles” aan gedaan en toch verdwijnen er producten? Laat ons de test doen.

U bent te goed van vertrouwen en herkent de signalen niet? AndersVeilig helpt u dit graag doorzien.

3

AndersVeilig
Ondersteunt

Een doel zonder een plan is slechts een wens

Nazorg en begeleiding zijn een paar van onze ondersteuningen die wij uw bedrijf of instelling kunnen bieden om er zorg voor te dragen dat het veiligheidsgevoel gewaarborgd blijft. 

Diensten ondersteuning

1

Veiligheidshandboek

Heeft u vervelende incidenten, zoals een overval of agressie binnen uw bedrijf/organisatie meegemaakt? En wilt u daarom afspraken maken met uw medewerkers over veiligheid? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij maken in overleg met u en uw medewerkers een veiligheidshandboek waarin duidelijke protocollen staan opgenomen over hoe te handelen bij situaties van onveiligheid. Tijdens een intakegesprek tonen we het product dat we voor u op maat kunnen maken.

2

Nazorg en begeleiding

Heeft er binnen uw bedrijf/organisatie een heftig incident plaatsgevonden (zoals een overval, agressie of extreem geweld)? Wij zijn er voor u en uw medewerkers om ondersteuning en nazorg te bieden, zowel op individueel niveau als teambreed. Doel hiervan is om de subjectieve veiligheidsgevoelens per individu en/of team in uw bedrijf/organisatie te verbeteren. Deze specifieke nazorg en ondersteuning is gericht op het vergroten van de veiligheidsgevoelens, het verbinden van de teamgeest en het verkleinen van het ziekteverzuim.

3

Mystery (Crime) Shoppers

Wilt u een beeld krijgen van de zwakke punten qua veiligheid in uw bedrijf/organisatie? AndersVeilig beschikt over speciaal opgeleide acteurs/medewerkers die als Mystery (crime) shoppers bij uw bedrijf/organisatie langs kunnen gaan, tijdens openingstijden, om de volgende zaken te toetsen:

• de benadering van uw medewerkers naar de klant/bezoeker,
• de inrichting van uw bedrijf/organisatie en
• de gelegenheid tot het opvallend plegen van een strafbaar feit zoals diefstal.

Deze zaken kunnen middels schriftelijke toestemming van de directie worden vastgelegd met behulp van een verborgen camera met geluidsopname. Op basis van de resultaten van deze Mystery (crime) shoppers kunt u werken aan het vergroten van de veiligheid in uw bedrijf/organisatie met uw medewerkers.

Recensie 01

Functie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Recensie 02

Functie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Recensie 03

Functie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Geeft u niet te veel uit aan electronica? Het kan waarschijnlijk ook anders.

Criminaliteit op afstand? Zorg dat u goed voorbereid bent.

Scroll naar boven