WIE ZIJN WIJ

Mogen wij ons even voorstellen

Wij zijn AndersVeilig. Wij bieden trainingen, adviezen en ondersteuning aan aan bedrijven, organisaties en instellingen die openstaan voor preventieve training om alle vormen van criminaliteit en overlast binnen hun bedrijfsvoering tot een minimum in te perken. Wij prefereren een preventieve aanpak om zulke situaties te bestrijden.

Missie en Visie

Missie

Wij willen eenieder die het nodig heeft een veilige werkplek of leefomgeving bieden, waardoor het veiligheidsgevoel en de verbinding in onze samenleving toeneemt.

Visie

We vinden het belangrijk om bedrijven, instanties en gemeenschappen een op maat gemaakte veiligheidsaanpak aan te bieden, waardoor iedere vorm van overlast en/of criminaliteit tot een minimum wordt beperkt. Tegelijkertijd zorgen we voor een veiliger werk- en leefomgeving voor werknemers en kwetsbare groepen in de samenleving.

Opdrachtgevers en partners

AndersVeilig heeft uiteenlopende opdrachtgevers zowel aan de profit als non-profit kant. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende soorten opdrachtgevers en partners:

Wij werken voor:

  • zwembaden
  • scholen
  • supermarktketens
  • horeca ondernemers
  • MKB Nederland

En helpen ook:

  • gebedshuizen
  • overheidsinstanties
  • schouwburgen
  • bioscopen
  • sportvereningingen
Scroll naar boven