Welkom op de website van AndersVeilig. De website is tijdelijk onder constructie. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website.

Over AndersVeilig

AndersVeilig is een training & adviesbureau in het veiligheidsdomein dat professionals traint en voorziet van expertise over het voorkomen en de aanpak van criminaliteit en overlast. Preventief werken vormt het uitgangspunt van AndersVeilig: aan de voorkant zoveel mogelijk preventiemaatregelen nemen, zodat criminaliteit en overlast voorkomen kan worden. Als het dan toch voorkomt, weten professionals hoe te handelen.

Diensten en producten

AndersVeilig TRAINT

Winkeldiefstalpreventie

Doel van de training is het voorkomen en de aanpak van winkeldiefstal. Er wordt geleerd op een effectieve en eenvoudige wijze diefstal te voorkomen. Veilig en vroegtijdig ongewenste bezoekers aan te spreken en zonodig aan te houden.

Voorkomen door Verkopen

Medewerkers worden getraind op het juiste moment klanten/bezoekers actief te benaderen. De kans op een verkoop wordt hiermee vergroot en het leidt tot meer servicegericht werken, wat de kans op een winkeldiefstal verkleint. Tevens is de training gericht op het vergroten van de vaardigheden om bij criminaliteit efficiënt op te treden.

Overvalpreventie

Doel van de training is het beperken van het overvalrisico door geldhandelingen veiliger uit te voeren en veiligheidsprocedures beter in acht te nemen. Verder wordt er geleerd hoe te handelen tijdens en na een overval. Geen rollenspel, wel filmbeelden en oefeningen, waarbij u in de huid van een overvaller kruipt.

Interne Diefstal en Fraude

Landelijk veel voorkomend en een pijnpunt binnen uw bedrijf. Vooral voor de ondernemer, het managementteam en het middenkader hebben wij een training gemaakt, die zorgt voor meer openheid en controle binnen uw bedrijf.

Interculturele Conflicthantering

Deze training heeft tot doel om conflicten te voorkomen door het gebruiken van kennis van verschillende culturen effectief in te zetten. Medewerkers doen kennis op van straattaal en andere culturen met hun normen en waarden. Dit alles met niet-westerse trainers en acteurs.

Agressie

Medewerkers worden getraind in het tijdig onderkennen van gevaarlijke situaties en op een consequente, veilige en de-escalerende manier op te treden tegen personen die dit gevaar veroorzaken.

Omgaan met afwijkend gedrag op school

Docenten en leerkrachten wordt geleerd op een effectieve manier toezicht te houden tijdens pauzes en leswisselingen. Toezichthouders leren de technieken in Samen Slim Surveilleren en het toepassen van Isolatietechnieken.

Workshops

In de workshops worden grote groepen mensen op een interactieve manier bewust gemaakt van veiligheid over de onderdelen hierboven genoemd. Rollenspel in overleg met de opdrachtgever.

AndersVeilig ADVISEERT

Veiligheidsscan

U wilt weten of uw bedrijf veilig is en u zo criminaliteit buiten de deur houdt? Dit kan met onze veiligheidsscan. U krijgt van ons de bevindingen in een rapportage met heldere conclusies en aanbevelingen.

Gebiedsscan

De gebiedsscan geeft een feitelijk beeld van de leefbaarheid en veiligheid in een bepaald gebied op straatniveau. Hiertoe wordt door ons het gehele gebied onderworpen aan een onderzoek. Dit alles ten behoeve van een heldere rapportage met conclusies en aanbevelingen.

AndersVeilig ONDERSTEUNT

Veiligheidshandboek

U heeft vervelende incidenten, zoals een overval of agressie binnen uw bedrijf meegemaakt? U probeert afspraken goed op papier te krijgen. U wilt dat uw medewerkers zich aan gemaakte afspraken met betrekking tot veiligheid houden! Hoe? Het antwoord vindt u in de veiligheidshandboeken met duidelijke protocollen.

Coaching

Komt u door tijdsgebrek niet toe aan een stuk coaching en begeleiding van (nieuwe) medewerkers, dan is coaching iets voor u. Onze coach heeft niet alleen aandacht voor veiligheid, maar juist ook voor kansen in verkoop.

Mystery (Crime) Shoppers

Zij zijn speciaal opgeleide acteurs/medewerkers. Binnen de openingstijden van winkels, bedrijven of instellingen toetsen zij verschillende aspecten:
  • de benadering van uw medewerkers naar de klant/bezoeker,
  • de inrichting van uw bedrijf of instelling en
  • de gelegenheid tot het opvallend plegen van een strafbaar feit zoals diefstal.
  • Al dan niet vast te leggen middels spy-camera’s.

    Contact

    Voor meer informatie over onze producten en diensten of andere vragen/opmerkingen, neem contact op met AndersVeilig via het emailadres: info@andersveilig.nl.